  2020                       
  
2020/12/15
                                                                            2021  1                                       2000                                                                                            18                http://www.baotou.gov.cn                                           12  15                        225                    

   

                

                

       

         2020      

  

              

    

                

       2020  12  7 

 
        
 
 
  
 
2014-2015 ©                      蒙ICP备05070829号